کمک به آبادانی مناطق محروم

۵۰,۰۰۰تومان

شما نیکوکار محترم میتوانید به هر تعداد که میخواهید این کمک پایه ۵۰۰۰۰ تومانی را پرداخت نمایید. این مبالغ صرفا در راستای آبادانی مناطق محروم هزینه می‌شود.

پیمایش به بالا