حمایت از دانش آموزان نیازمند

۵۰,۰۰۰تومان

شما نیکوکار محترم میتوانید به هر تعداد که میخواهید این کمک پایه ۵۰۰۰۰ تومانی را پرداخت نمایید.این مبالغ صرفا برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند هزینه می‌شود.

پیمایش به بالا